Tijdschrift

Tijdschrift: “DE EUROPESE VOGELWERELD” verschijnt driemaandelijks
Het is een Nederlandstalige tijdschrift met KLEURENFOTO’S dat UITSLUITEND informatie verschaft over Europese vogels.
Abonnementen:
– België: € 17,00 op rekening BE43-000-1578676-01 op naam van:
K.E.V., Putteveld 29– B-9200 Dendermonde
– Nederland: € 20,00

Jaargang 33
(2018 Voorpagina: Bovenaan midden: Roodgesterde blauwborst (Luscinia svecica svecica). Onderaan links: Witgesterde blauwborst (Luscinia svecica cyanecula). Rechts: pop. )

Inhoud maart 2018
Wereldshow C.O.M.
Blauwborsten kweken
Brievenbus
Eenvoudige universele ziekenkooi
De haakbek in de kijker
Mutaties van de sijs
Dwerguil
De blauwe rotslijster
Weetjes van het internet
Een beetje wetenschap
De blauwe goudvink
Wie kweekt wat
Vraag en Aanbod

Inhoud juni 2018
Sijsjes kweken in kweekkooien
Wetgeving op het houden van roofvogels
Mededeling B.O.U.-C.O.M.
Voedseldieren zelf kweken
Wilde planten
Kweken met de frater
Kweken met de zwartkop
Voor U gelezen
Siberische slechtvalken
Dieven aan de haal
Huismussen en ringmussen
Wie kweekt wat
Vraag en Aanbod

Inhoud september 2018
Herfstmijmeringen
Wijzigingen aan ontwerp van besluit
Goudvinkenkweek
Het ei
Wetenswaardigheden bij kweken van de hop
De giervalk
Een beetje wetenschap
De rotskruiper
Bedreigde trekvogels
Problemen met bloedluizen
De Europese rotsmus
Vraag en Aanbod

Jaargang 32
(2017 Voorpagina: Groenling Chloris (Carduelis) chloris
(Boven: man / Midden: pop / Onder: Chloris (Carduelis) chloris chlorotica) )

Inhoud maart 2017
Bewaking van Usutu virus
Medaillelijst Mondial 2017
De groenling
De kramsvogel
De grauwe gors
De paardenbloem
Het kleine hoefblad
Kweekervaringen met de lannervalk
Kruisbekken
De strandleeuwerik
Vraag en Aanbod
Wie kweekt wat
bibliotheek

Inhoud juni 2017
Broedvogels bedreigd
De koperwiek
Wist je dat
De geelgors
De witkopgors
De appelvink
Het kweken van fruitvliegen
Kweken met de roodvoorhoofd kanarie
Drinkwater
De azuurmees
Informatie kweekringen
Wie kweekt Wat
Lannervalk
Vraag en Aanbod
Wie kweekt Wat

Inhoud september 2017
Bericht Gazet van Antwerpen
Usutu virus
De goudvinkenkweek
De beflijster
De teunisbloem
Kweken met valken
Werken met leer
Informatie kweekringen
Vererving van kleurmutaties
Vraag en Aanbod

Inhoud december 2017
Voorwoord nieuwjaarswensen
Wetgeving
Kweken met de goudvink
Dinosaurusje had veren
Kweken met baardmannetjes
Kweek met dwergooruil
Foto’s mutatie sijzen
Vogelbeurs Appels
Mariadistel
Brandnetels
Witband kruisbek
Propolis
Vraag en aanbod

Jaargang 31
(2016 Voorpagina: De grote putter wildkleur-agaat-opaal-isabel)

Inhoud maart 2016
Bericht aan de K.E.V. leden
Wereldkampioenschap siervogels
De kweek van de kleine bonte specht
Ten huize van ….
Evolutie van de vogelkweek
Gouden Ring Show Roeselare
Ervaringen met de witkeelgaailijster
Voeding van roofvogels
Vraag en Aanbod
Wie kweekt wat
Bibliotheek

Inhoud juni 2016
Wilde planten voor onze vogels
De ortolaan
De kweek van insecteneters
De andere kant
De kweek met de witstuitbarmsijs
De sneeuwgors
Huiven voor roofvogels
De cirlgors
De wilgengors
De groenling
Aan de K.E.V. leden
Wie kweekt wat
Vraag en Aanbod

Inhoud september 2016
Richtlijnen bestellen kweekringen
De dwerggors
De kweek met de kleine goudvink
De grote gele kwikstaart
Opaal putter
Kweek met de roodkeel nachtegaal
Wilde zaden
Het valkenblok
Aan de K.E.V. leden
Vraag en Aanbod

Inhoud december 2016
Voorwoord
Aanpassingen aan de wetgeving
De zwarte tapuit
De kneu
De frater
De witstuit barmsijs
De lannervalk

Jaargang 30
(2015 Voorpagina: De ijsvogel)

Inhoud maart 2015
De ijsvogel
Witstuiten in Groenland
Medaillewinnaars Mondial Rosmalen
De citroensijs
Kweekverslag goudvinken
De kerkuil
Invasieve uitheemse soorten
De verzorging van onze Europese vogels
Kweken met Europese vogels vroeger en nu
Vraag en Aanbod

Inhoud juni 2015
Brief CITES
Op bezoek bij een kweker van de grote lijster
Wist U dat
De Wielewaal
Oorsprong en evolutie van de Carduelinae
Grijpvogels in de landbouw
De Groenvink
Voedseldieren zelf kweken
Kweken met de grauwe gors
Wie kweekt wat 2015
Vraag en Aanbod
Bibliotheek

Inhoud september 2015
Informatie het bestellen van ringen
De huisgors
De KEV een decennium en half later
De haakbek
Vuurdoorn
Teunisbloem
Moerasspirea
Rozenbottel
De carracara
Wildkleur/mutatie
De vier levensbehoeften
De grijze gors
Bladluizen
Vraag en Aanbod
Bibliotheek

Inhoud december 2015
Studienamiddag West-Vlaanderen
Goudvinken kweken
Verslag van de vergadering
De kweek met de Azuurmees
Spreeuwen kweken
De putter of distelvink
De Roodpootvalk
Roodborstjes
De geparelde barmsijs
Vraag en Aanbod
Inhoud 2015
Bibliotheek

Jaargang 29
(2014 Voorpagina: De appelvink)

Inhoud maart 2014
MB aanpassingen ringenbesluit
Verklaring wettekst
Wereldkampioenschap Bari Italië
2014 medaillelijst Bari
Voor U gelezen
De appelvink
Ten huize van
Roodvleugel gaailijster
Kweken met de vink
Vraag en Aanbod

Inhoud juni 2014
In memoriam
Benoemingen
Oproep aan de leden kwekers
De vogelmaffia
De verzorging van onze Europese vogels
De sijs
Op bezoek bij een kweker van de grote lijster
Persoonlijke ervaringen
Kweekervaringen met de keep
Slechtvalken
Oorsprong van de carduelinae
Wie kweekt wat
Vraag en Aanbod

Inhoud september 2014
Kweken met de kruisbek
Huismussen en ringmussen
De kweek van de Amerikaanse zeearend
Moerasspiria
Wetgeving
Meidoorn
Vuurdoorn
Dag-en nachtroofvogels afdelingen K.E.V.
Voedseldieren zelf kweken
Kweken met de haakbek
Vraag en Aanbod

Inhoud december 2014
Nieuwjaarswensen
Studienamiddag
Controle vogelhouders
Invasie van de grote kruisbek
Kweekervaringen met Europese wielewaal
Kweken met de pestvogel
Ten huize van …
Kweken met de Europese bijeneter
Roofvogelhappening Kasterlee 2014
Muggen
Uitslag prijsvraag
Planten voor onze vogels
Vraag en Aanbod
Jaarinhoud

Jaargang 28
(2013 Voorpagina: IJsgors)

Inhoud maart 2013
De bonte groenvink
De ijsgors
Kweek met het wouwaapje
Pestvogelkweek
Kleurafwijkende heggenmus
Bewaren van broedeieren

Inhoud juni 2013
Kleurmutaties
Kruisbekkenkweek 2013
Roodmussen kweken
De roodkeel nachtegaal
Vogelgeslachtsbepaling DNA analyse

Inhoud september 2013
Goudvinkenkweek van Jack Bloemen
Kerkuilen
Kweek met de appelvink
Trosgierst kweken
Appelvinken kweken
De moesdistel
Amerikaanse en Europese vogelkers

Inhoud december 2013
Wetgeving
Middelste bonte specht
Noordse barmsijs
De giervalk
Kweek met insecteneters
De hop
De kneuter
Muizen en vogels
Rozenbottel
Vraag en Aanbod

Jaargang 27
(2012 Voorpagina: Pestvogel)

Inhoud maart 2012
Uitslag Mondial Almeria
Evenementen valkeniers
Sijzen in Oeselgem
Witte merels
Uilen in Eksaarde
Studiedag KEV West-Vlaanderen
Buffalowormen kweken
Pestvogels kweken
De blauwborst
Wie kweekt wat
Vraag en aanbod

Inhoud juni 2012
Kruisbekkenkweek
Bonte barmsijzen
Olmense Zoo
Bladluizen
Abnormale snavelgroei bij kruisbekken
Kompassla
Avondland
Vererving sijzen
Bonte groenvinken
Lannervalk
Drinkwater en PH-meters
Wie kweekt wat
Vraag en aanbod

Inhoud september 2012
De gele kwikstaart
De grote klis
Kweekseizoen 2012
Kweek met goudvinken
Kweek met haakbekken
Perzikkruid
Kweken met de gele goudvink
Vraag en Aanbod

Inhoud december 2012
Roodstaart gaailijster
Straatgras
Ooruilen
Kweekervaringen met de zwartkop
Kruisbekken kweken
De haakbek
Vraag en Aanbod

Jaargang 26
(2011 Voorpagina: Wielewaal)

Inhoud maart 2011
Mondial Tours
De wielewaal
Kweken met de vink
De West-Vlaamse studiedagen
Putters in Putte
De Paardenbloem
De roodpootvalk
Ziekteproblemen Propolis
De roodkeelnachtegaal
Het ontstaan van de kleuren in het verenkleed
Wie kweekt wat
Vraag en aanbod
K.E.V.-Bibliotheek

Inhoud juni 2011
Wetgeving
Eivoer zelf maken
Ten huize van …
Vale gieren in Olmen
Boerenwormkruid
Kweken met de haakbek
Wie kweekt wat
Stinkende gouwe
Vraag en Aanbod

Inhoud september 2011
Teken
De rode rotslijster
Kweken met witte kwikstaarten
Kweken met de keep
Zorgdrang
Zaden voor onze vogels
Roofvogelhappening Kasterlee
Vraag en Aanbod

Inhoud december 2011
Studienamiddag KEV –West-Vlaanderen
Spreeuwenkweek
Kruisbekken kweken
De kweek van de klapekster
Meten en regelen van de luchtvochtigheid
Opendeurdagen Uilenhof
Roofvogeldemonstratie in Affligem
Mutaties putters
Roofvogels in Nijlen
Vraag en Aanbod

Jaargang 25
(2010 Voorpagina: Goudvinken)

Inhoud maart 2010
Goudvinken
Eleonora’s valk
Vinken in natuur en volière
Studiedag K.E.V. West-Vlaanderen
Geslachtsverandering bij vogels
Europese waterral
Geëxtrudeerde voeding

Inhoud juni 2010
Zanglijsters kweken
Studiedag West-Vlaanderen
Universele ziekenkooi
Kruisbekken kweken
Scharrelaars kweken
Vlaamse gaaien kweken
Eindelijk terug
Roofvogels – Schimmel en gistinfecties bij roofvogels
Wie kweekt wat

Inhoud september 2010
Belangrijk bericht
Hanepoot
Witstuitbarmsijs
Bijvoet
K.E.V. 25 jaar later
Kleine gele kwikstaart
Zwartkopgrasmus
Blauwborst
Roofvogels in Kasterlee
Vraag en Aanbod

Inhoud december 2010
Bericht uit het Staatsblad
Bericht aan de kwekers
Bericht aangaande aankoop van vogels
Bonte groenvinken kweken
Siberische lijster kweken
Kweken met de sijs
De grote karekiet
Europese scharrelaar EHBO voor roofvogels
Vraag en Aanbod

Jaargang 24
(2009 Voorpagina: Witbandkruisbek)

Inhoud maart 2009
BOU Nieuws
Mondial te Piacenza
Kweken met…
Studiedag K.E.V. West-Vlaanderen
De steppearend
Zaden voor onze vogels van dennen
Wie kweekt wat
Vraag en aanbod
K.E.V.-Bibliotheek

Inhoud juni 2009
Europese vogels Wetgeving op het houden
Haakbek kweken
Uilen kweken
Appelvinken kweken
Melganzevoet
Virale ziekten bij vogels
Wie kweekt wat

Inhoud september 2009
Europese vogels Wetgeving en voornaamste artikels
Sijsjes kweken in kleur
Bijeneters kweken
Phaeo barmsijzen kweken
Zwartkoppen kweken
Moerasspiria
Zwarte giervalk

Inhoud december 2009
Sijzen in pastel ivoor
Rode rotslijsters kweken
Witkoplijsters kweken
Vogelmuur
Uilen kweken

Jaargang 23
(2008 Voorpagina: Strandleeuwerik)

Inhoud maart 2008
De roodvoorhoofdkanarie
De heggenmus
De witte goudvink
De Europese bijeneter
Putters
Gebruik van gesloten ringen
Mijmeringen van vroeger
De koele liefde van de els

Inhoud juni 2008
De strandleeuwerik
Goudvinken, vroeger en nu
De frater
De sperweruil
Putters
K.E.V. West-Vlaanderen
Doorgroeiende snavel bij kruisbekken
De zilverberk
Veldzuring
Wie kweekt wat

Inhoud september 2008
De eumo kleurmutatie bij de frater en de huismus
Kweken met….
Mijn kweek met de goudvink
Kleurmutaties van de vink
Kweek met de goudvink (vervolg nr.2)
Voeding
De melkdistel
De slechtvalk
Vraag en Aanbod
Inhoud december 2008
De kerstspar
Kweken met …
De Europese rotsmus
De beflijster
De grote gele kwikstaart
De goudvink
De kastanjelijster
De giervalk
Vraag en Aanbod

Jaargang 22
(2007 Voorpagina: Sneeuwgorzen)

Inhoud maart 2007
Ten huize van Jef Lieckens
Biologische bestrijding van de bloedmijt
Bloedmijten en vogelmijten
Dutchy’s
Cotoneasterbessen
Kweken met baardmannetjes
Kweken met kruisbekken
De door Heinzel getekende vogels in avicultuur
Vraag en Aanbod Inhoud

Inhoud juni 2007
Ten huize van Erwin Goris
Rozenbottel
Volièrebouw
Kweken met de haakbek
De kweek met de putter
Wie kweekt wat Inhoud
Vraag en Aanbod Inhoud

Inhoud september 2007
Ten huize van een kweker van de Amerikaanse torenvalk
Perzikkruid
Kweken met de huismus
Kweken met de barmsijs
Kweken met de Europese nachtegaal
De kweek met de gele kwikstaart
Vraag en Aanbod Inhoud

Inhoud december 2007
Ten huize van Jozef Maes
Ontstekingen en open wonden
Krulzuring
Kweken met de keep
De kweek met de zwarte spreeuw
De kweek met de blauwe ekster
Vraag en Aanbod Inhoud

Jaargang 21
(2006 Voorpagina: Alpenheggemus)

Inhoud maart 2006
Wetgeving
Kweekervaringen
De beflijster in natuur en volière
Voeding voor onze vogels
Kweek met de citroensijs
Kweken met Europese vogels
Kweek met de Europese bijeneter
Genus gors
Wie kweekt wat
Een brokje erfelijkheid

Inhoud juni 2006
Wetgeving
Risicoanalyse openbare markten
Kweekervaringen
De witte mandarijneend en de agaat roodborst
Kweken met de grote kruisbek
Het kleurpalet van de geelgors
Kunstschilder Hermann Heinzel
De paardebloem
Wie kweekt wat

Inhoud september 2006
Wetgeving : Samenvatting van de tijdelijke maatregelen ….
Nachtroofvogels: De Bosuil
Voeding: Vlierbessen …
Voeding: De lijsterbes …
Kweekervaringen: Kweken met de beflijster
Een beetje wetenschap: Het ontstaan van de vogels
Ten huize van …: Daniel De Cuyper
Kweekervaringen: De grote gele kwikstaart
Ringmaten 07

Inhoud december 2006
Wetgeving
De blauwe ekster
De goudvinkenkweek 2006
Kweekervaringen met roofvogels
De merel en zijn mutaties
Voeding
De meidoorn
De vuurdoorn
Zelf trosgierst oogsten
Vraag en Aanbod

Jaargang 20
(2005 Voorpagina: Europese bijeneter)

Inhoud maart 2005
B.O.U. – C.O.M. nieuws
Kweekervaringen met de roodborstlijster
De citroensijs, Citroenkanarie of Citroenputter?
Pestvogels, hoe worden ze gekweekt?
Teken-“Gevaarlijk!”
Genenkunstenaars
Vraag en aanbod

Inhoud juni 2005
Planten als natuurlijke voeding
Voornaamste wijzigingen aan CITES en Bijlagen
Kweek met de kleine putter
Avicultuur, studie en kweek van vogels
Kleurig, blinkende bijeneters
Volièrebouw
EHBO voor roofvogels
Wie kweekt wat
Vraag en Aanbod

Inhoud september 2005
Kleurafwijking bij de roodborst
Zwarte zaterdag voor een vogelliefhebber
Kweekervaringen met de grote gele kwikstaart
De kramsvogel, in het wild en in de volière
Meesterwerken van de kweek
Witwang dwergooruil
Kweekervaringen (Voeding en gezondheid)
EHBO voor roofvogels (vervolg van juni)
Vraag en Aanbod

Inhoud december 2005
Kweken met de sijs
De voeding van onze roofvogels
Vitamines voor roofvogels
Domesticatieverschijnselen bij onze vogels
De roodmus en aanverwanten
Kweken met de appelvink
De geparelde merel

Jaargang 19
(2004 Voorpagina: Azuurmezen)

Inhoud maart 2004
Kweken met barmsijzen
De kweek met de putter
Kweken met de hop
Cultuur en valkerij
Soorten en ondersoorten
De citroensijs en de Corsicaanse citroensijs

Inhoud juni 2004
Mutaties van de putter
In de kijker “de Oehoe”
De negatieve kant van de kruisbekkenkweek
De appelvink
Hoe staat het met de kweek
Gele kornoelje
Ten Huize van een valkenkweker

Inhoud september 2004
Ten huize van… Peer Rombouts, kweker van mutatie spreeuwen en merels
Enkele richtlijnen voor de kweek van roodborsten
Kweekverslag kruisbekken en appelvinken
De goudvink, parel van evolutie en genenkunst
De merel en zijn mutanten
Wie kweekt wat (vervolg juni)

Inhoud december 2004
Vogels kijken
De Azuurmees
Gekleurde ooruilen
De Haakbek
Insecteneters
Aan de houders en kwekers van roofvogels en uilen
Vraag en Aanbod

Jaargang 18
(2003 Voorpagina: Baardmannetjes)

Inhoud maart 2003
Acromelanisatie bij de kleurkopmerel
Ziekteproblemen bij de goudvink
Kweken met ransuilen
Kweken met de maskergoudvink
De roodborst als cultuurvogel
Kweekervaringen met de putter
Kweken met Europese vogels
Kunstlicht voor vogels

Inhoud juni 2003
Drinkwater, waaraan moet het voldoen?
De roek
De kerkuil
Ziekteproblemen bij vogels
Kweken met diverse soorten kruisbekken

Inhoud september 2003
De levensbehoeften van vogels
Kweken met de witgesterde blauwborst
De kweek van de keep
Kweken met Europese insecteneters
Kweken met de appelvink

Inhoud december 2003
Voor de houders van niet-bijlage I vogels
Kweken met baardmannetjes
De kweek van de Vlaamse gaai
Kweken met appelvinken
De kleuren van het gevederte
Kruisbekken in Oostenrijk

Jaargang 17
(2002 Voorpagina: grote gele Kwikstaarten)

Inhoud maart 2002
Voorbereiding tot de kweek
De voeding tijdens de kweek
Voedseldieren zelf kweken (bladluizen)
Geslachtschromosomaal DNA en Mitochondriaal DNA
Een natuurlijk antibioticum, Propolis
Pokken, ook bij roofvogels
Introductie van Europese vinkachtigen

Inhoud juni 2002
Beplanting van volières
Kweken met de lannervalk
Kruisbekken kweken
De inheemse roodstaarten
Het ontstaan van de kleuren in het vederkleed
Het gebruik van Propolis

Inhoud september 2002
Ten huize van … een kweker van goudvinken
Kweken met witbandkruisbekken
Kweekervaringen met insecteneters
Zingende haviken
Ervaringen met de goudvinkenkweek
Studie en kweek van de roodborst

Inhoud december 2002
De grote gele kwikstaart
Mutaties sijzen
Mijn kweek met kruisbekken
De kweek met de haakbek
Kweekervaringen met de roodborst

Jaargang 16
(2001 Voorpagina: Boomklever)

Inhoud maart 2001
Kweken met de gele kwikstaart
Voorbereidingen tot de kweek
Kweken met de kleine kruisbek
Studie en kweek van de Europese tortel
Voedseldieren zelf kweken (wasmotlarven)
Sijzen
Kweek met de pestvogel
Wie kweekt wat

Inhoud juni 2001
Kweken van de koolmees en mutatie
Kweken met noordse goudvinken
Kweken met insecteneters
De domesticatie van de goudvink
Kweekervaringen met de noordse goudvink
De gekraagde roodstaart
Kweken met de kruisbek
De citroensijs
Voedseldieren zelf kweken (aardwormen en krekels)

Inhoud september 2001
Kweken met torenvalken
Kweken met lijsters
De roodborst
De gekraagde roodstaart
De blauwe goudvink
Siberische putters kweken
Kweken met de grote kruisbek
Het kweken van buffalowormen
De Genenkunst of Gen-art

Inhoud december 2001
Mutatiekweek bij de Europese spreeuw
Appelvinken kweken
Pleegouders voor Europese vogels
Kweken van vleesvliegen en fruitvliegen
Het maken van kweekkooien
Muggen en uitwendige pokken
Ijzerstapeling bij vruchtenetende vogels
De gekraagde roodstaart

Jaargang 15
(2000 Voorpagina: Ortolaan)

Inhoud maart 2000
De satinet distelvink
Haakbekkenkweek
Kweken met valken
Ziekte problemen – Ziekte preventie
De witte kwikstaart
Vererving van kleurmutaties

Inhoud juni 2000
De kruisbek
Haakbekken als pleegouders
Glasnost maakt vogelkweek mogelijk
Verzorgen en kweken van de veldleeuwerik
Kweken van wasmotlarven
Huismussen en ringmussen
De azuurmees in de volière
Vogelgedrag, onderhoud van het verenkleed

Inhoud september 2000
De kruisbek
Studie van de zomertortel
De kweek met de hop
Kweken met de dwergooruil
Kweek van de blauwborst en de nachtegaal
Witte kwikstaarten kweken
Kweken met putters

Inhoud december 2000
Siberische putters
Domesticatie, een eeuwenoud recht
De appelvink
Kweken met de steenuil
Evaluatie van de haakbekkenkweek
Handopfok van kerkuilen
Geslachtsbepaling door middel van DNA
Eten en drinken voor onze vogels

Jaargang 14
(1999 Voorpagina: Hop)

Inhoud maart 1999
De Europese lijsters
De jeugd in de vogelliefhebberij
Voeding (bessen)
Kweken met appelvinken
Kweek met de Europese nachtegaal
De kweek met kerkuilen
Kweekkooien als alternatief voor goudvinken
De kweek van de sijs in kweekkooien
Vogelnamen in het taalgebruik

Inhoud juni 1999
De genetica van de toekomst
Kweek met majorputters
Bacteriële infecties bij vogels
Ten huize van een kweker van appelvinken en pestvogels
De hybridisatie bij de Carduelinae
Eerste hulp bij verwondingen
In de kijker: de uilen

Inhoud september 1999
Kweken met de Europese roodmus
Kennismaking met de hop
Oorsprong en evolutie van de Carduelinae
Van tortelduif tot zomertortel
De rode kleur bij onze goudvinken
Biologische betekenis van grijpvogels
Kweken met de meest bekende Europese vogels
Ten huize van …een kweker van insecteneters

Inhoud december 1999
Kweken met de cirlgors
De hop
De kweek met de appelvink
Kweken met de kneu
Mijn kweek met de groenlingen
Wasmotlarven, ideaal voeder voor onze vogels
Het nut van groenvoer
Kweken met sijzen en mutanten
Kweken met sneeuwuilen
De Europese kanarie in de kijker
Spreeuwen