Kweekgroepen Europese Vogels!!!

Welkom!

 
KWEEKGROEPEN EUROPESE VOGELS
-Vereniging zonder winstoogmerk-
De vereniging groepeert hoofdzakelijk liefhebbers-kwekers van Europese vogels.
De vereniging heeft zich tot doel gesteld:
Welkom!!
CARDUELIS CARDUELIS MAJOR
SIBERISCHE PUTTER
(foto: Gaston Van Limbergen)
  • in een beschermd milieu Europese vogelsoorten te fokken
  • meer kennis over deze vogels te vergaren door o.a. de gedragingen, de voortplanting, de ziekten, de voeding en de verwantschap tussen de soorten te bestuderen
  • de domesticatie en de veredeling van de wettelijk toegelaten soorten in de hand te werken
  • de vereniging wil daarmee bijdragen tot een optimale verspreiding van alle gekweekte vogelsoorten en aanverwanten en tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door educatie, door het verspreiden van een tijdschrift en het inrichten van studiedagen en tentoonstellingen